Mission är att i ord och handling göra Jesus känd i världen. Vi använder ”mission” i första hand för att beteckna vittnesbördet om Jesus Kristus och de goda gärningarna som görs bland människor av annan kultur. I praktiken betyder det insatser i andra länder. Mission är en självklar del av församlingens arbete – för församlingen själv ger den internationella utblickar och insikter om de stora behoven i världen.

Grundläggande principer för församlingens missionsarbete är uttryckta i den s k Lausannedeklarationen.

Vår församlings missionsengagemang gäller bl a stöd till missionsarbetare och till samhällsutvecklande arbete i olika länder i Asien och i Afrika. Ett särskilt stöd ger församlingen också till Örebro Missionsskola, vars Missionsinstitut ger särskild utbildning för dem som går in i internationellt arbete.

Till missionen räknar vi också våra kontakter med vänförsamlingar i Lettland, nämligen församlingarna i Jaunjelgava och Ogre. Många är de resor som gjorts i båda riktningarna. De har varit till mångas glädje och har med tiden skapat stor samhörighet. Någon gång per år går en lastbilstransport med kläder och annat som samlats in i Stora Mellösa.

Kontakt för församlingens mission: info@baptistkyrkan.com

 

För att läsa mer om Lettlandshjälpen:

Klicka här!