söndagsklubben logga 2

Söndagsklubben träffas digitalt via zoom kl. 09:00 jämna veckor. Uppstart sker dock en ojämn vecka den 7 februari.

Det är bäst om minst en vuxen är med vid skärmen i hemmet.

Tema: Ett kristet liv

Vision: Vi vill att barnen ska lära känna Jesus, lära känna varandra, få en god grund att bygga sina liv på och HA KUL!

Det blir musik, dans, lek och bus. Vi kommer bland annat samtala om bön, bibel, att möta de som inte tror, gemenskap och nattvard.

Anmälan krävs, se länk nere på sidan.

7 feb via zoom

14 feb via zoom

28 feb via zoom

14 mars via zoom

28 mars Påskfest

11 april via zoom

25 april via zoom

9 maj via zoom

23 maj sommarfest

 

 

Anmäla sig här

 

Kontaktperson: Elin Nordin

Har du frågor? Skriv gärna till oss på sondagsskola@baptistkyrkan.com

 

VÄXA2 medium png