Söndagsskolan är i samband med Gudstjänsten kl. 10.00.

Här träffas barnen och har en samling tillsammans. Just nu använder vi oss av ett material som heter Bibelbingo. Där får barnen på ett roligt sätt lära sig om de olika personerna som finns i både gamla och nya testamentet.

Kontaktperson: Linnéa Härlin

sondagsskola@baptistkyrkan.com