Som församling vill vi finnas mitt i livet och möta varandra för stöd och uppmuntran. Alla kan vi betyda något för någon. Vi vill också skapa mötesplatser där vi kan vara öppna och dela vardagens glädje och bekymmer.

 

Husgrupper

Husgruppen möts regelbundet, oftast 8-10 personer, för att samtala, äta något, läsa Guds ord och be för varandra. En mötesplats för ömsesidig omsorg och uppmuntran. Vill du tillhöra en husgrupp?

Kontaktperson: Robert och Maria Frosthagen info@baptistkyrkan.com

 

Samtal

Alla har vi behov av att prata med någon ibland. Det kan handla om bekymmer, relationer, sorg, tro och tvivel eller kanske du bara vill sitta ner och samtala en stund. Att spegla sina tankar med någon som lyssnar kan ge perspektiv för vägen framåt.

I församlingen finns män och kvinnor med olika erfarenheter som är beredda att lyssna,

reflektera och med respekt möta dig i samtal. Församlingens äldstegrupp är tillgänglig för samtal och arbetar under tystnadslöfte.

Kontakta samordningsansvariga:

Ingrid Sehlin ingrid.sehlin@baptistkyrkan.com 070-367 63 87

 

Diakonirådet

Gruppen har som främsta uppgift att besöka och hålla kontakt med de som av olika anledningar inte kan delta i gudstjänsten eller som har behov av omsorg och stöd på något sätt.  Hör av dig om du vill ha besök eller annat stöd, eller om du är anhörig eller vän till någon som har behov.

Kontaktperson: info@baptistkyrkan.com

 

Café Parkgården och Boas åker

Caféet välkomnar en förmiddag i veckan och är en öppen gemenskap för vardagens prat och samvaro. Och kaffe naturligtvis. Kontaktperson: Görel Eriksson info@baptistkyrkan.com

Boas åker är en odlingsgemenskap där vi möts för samtal, odling eller bara fika vid odlingsbädden. Boas åker genomförs i samarbete med Equmeniakyrkan och Kvismare församling. Kontaktperson: Linnéa Härlin info@baptistkyrkan.com