Ordförande

Elaine Hagelberg, elaine@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Växarådet

 

Övriga församlingsledare

Biträdande ordförande
Sven Söderlund,
ordforande@baptistkyrkan.com
070-545 50 82,
Personalansvarig

Vice ordförande
Kjell Bonerfält
, kjell.bonerfalt@baptistkyrkan.com
Äldste

Ewa Dackerudewa.dackerud@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Missionsrådet

Carina Fredriksson, carina.fredriksson@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Missionsrådet

Tomas Andersson, tomas.andersson@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Underhållsgruppen

Emanuel Härlin, emanuel.harlin@baptistkyrkan.com