Ordförande

Elaine Hagelberg, elaine@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Växarådet

 

Övriga församlingsledare

Vice ordförande
Sven Söderlund,
ordforande@baptistkyrkan.com
070-545 50 82,
Personalansvarig

Bert Ingelsten, pastor@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Diakonirådet och Gudstjänstrådet

Carina Segelberg, mission@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Missionsrådet

Tomas Andersson, tomas.andersson@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Underhållsgruppen

Emanuel Härlin, emanuel.harlin@baptistkyrkan.com
Kontaktperson Ljud och bildgruppen

Maria Karlsson,
Kontaktansvarig Växarådet