Ordförande

Sven Söderlund, 070-545 50 82,  ordforande@baptistkyrkan.comIMG_5894
Personalansvarig

 

 

 

Övriga församlingsledare

Kjell Bonerfält, kjell.bonerfalt@baptistkyrkan.com
Vice ordförande, Äldste

Birgitta Bonerfält, birgitta.bonerfalt@baptistkyrkan.com
Äldste, Kontaktansvarig Diakonirådet och Förbönstjänsten

Ewa Dackerudewa.dackerud@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Missionsrådet

Carina Fredriksson, carina.fredriksson@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Missionsrådet

Elaine Hagelberg, elaine@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Växarådet

Tomas Andersson, tomas.andersson@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Underhållsgruppen