Ordförande

Elaine Hagelberg, elaine@baptistkyrkan.com
070-669 04 97

Övriga församlingsledare

Vice ordförande

Sven Söderlund
Personalansvarig

Carina Segelberg

Tomas Andersson
Kontaktansvarig Underhållsgruppen

Emanuel Härlin
Kontaktperson Ljud och bildgruppen

Maria Karlsson, vaxa@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Växarådet

Patrik Olofsson

Kjell Bonerfält

Birgitta Bonerfält

Bernt Axelsson