Ordförande

Elaine Hagelberg, elaine@baptistkyrkan.com
070-669 04 97

Övriga församlingsledare

Vice ordförande

Sven Söderlund, ordforande@baptistkyrkan.com
Personalansvarig

Bert Ingelsten, pastor@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Diakonirådet och Gudstjänstrådet

Carina Segelberg, mission@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Missionsrådet

Tomas Andersson, tomas.andersson@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Underhållsgruppen

Emanuel Härlin, emanuel.harlin@baptistkyrkan.com
Kontaktperson Ljud och bildgruppen

Maria Karlsson, vaxa@baptistkyrkan.com
Kontaktansvarig Växarådet

Patrik Olofsson