Församlingen

Alla viktiga frågor avgörs genom demokratiska beslut som fattas på församlingsmöten.
Besluten förbereds och genomförs av församlingsledningen.

Församlingsledningen

Församlingens verksamhet leds av en församlingsledning. Antalet medlemmar bestäms av årsmötet.
Församlingsledningens medlemmar benämns församlingsledare och väljs utifrån de kriterier och på det sätt som församlingsordningen definierar. Församlingsledningen leds gemensamt av församlingens föreståndare och ordförande, vilka är ständiga medlemmar av församlingsledningen.

Verksamhetsråd

I församlingen finns ett antal råd som ansvarar för olika verksamhetsgrenar. Bland församlingsledningens medlemmar utses kontaktpersoner som svarar för kontakten med verksamhetsråden, minst en person för varje råd.

Diakoniråd

Ansvarar för att omsorgen om både församlingens medlemmar och
andra får den prioritering som behövs i varje kristens liv.

Ekonomiråd

Planerar och håller i församlingens ekonomiska frågor.

Underhållsgrupp

Ansvarar för underhåll av församlingens fastigheter och inventarier.

Driftsgrupp

Ansvarar för daglig drift av församlingens fastigheter.

Gudstjänstråd

Ser till att gudstjänsterna får ett spännande och givande innehåll.

Missionsråd

Är en ansvars- och inspirationsgrupp för församlingens missionsengagemang.

Äldreråd

Har ansvar för församlingens äldrearbete.

Växa rådet

Har ansvar för församlingens familjefrågor samt barn- och ungdomsverksamhet.