Diakoniråd

Ansvarar för att omsorgen om både församlingens medlemmar och andra får den prioritering som behövs i varje kristens liv.

Ekonomiråd

Folke Carlsson
Planerar och håller i församlingens ekonomiska frågor.

Drift och underhållsgrupp

Tomas Andersson
Ansvarar för underhåll av församlingens fastigheter och inventarier.

Gudstjänstråd

Ser till att gudstjänsterna får ett spännande och givande innehåll.

Missionsråd

Är en ansvars- och inspirationsgrupp för församlingens missionsengagemang.
mission@baptistkyrkan.com

Växa rådet

Linnéa Härlin, Maria Karlsson
Har ansvar för församlingens familjefrågor samt barn- och ungdomsverksamhet.
vaxa@baptistkyrkan.com

Webgrupp

Ian Knight
Har ansvar för administration av hemsidan (ej Facebook kontot)
webmaster@baptistkyrkan.com