Diakoniråd

Ansvarar för att omsorgen om både församlingens medlemmar och andra får den prioritering som behövs i varje kristens liv.
diakoni@baptistkyrkan.com

Ekonomiråd

Folke Carlsson
Planerar och håller i församlingens ekonomiska frågor.
ekonomi@baptistkyrkan.com

Drift och underhållsgrupp

Tomas Andersson
Ansvarar för underhåll av församlingens fastigheter och inventarier.
underhall@baptistkyrkan.com

Gudstjänstråd

Ser till att gudstjänsterna får ett spännande och givande innehåll.
gudstjanst@baptistkyrkan.com

Missionsråd

Carina Segelberg
Är en ansvars- och inspirationsgrupp för församlingens missionsengagemang.
mission@baptistkyrkan.com

Växa rådet

Linnéa Härlin, Maria Karlsson
Har ansvar för församlingens familjefrågor samt barn- och ungdomsverksamhet.
vaxa@baptistkyrkan.com

Webgrupp

Ian Knight
Har ansvar för administration av hemsidan (ej Facebook kontot)
webmaster@baptistkyrkan.com