Diakoniråd

Ansvarar för att omsorgen om både församlingens medlemmar och andra får den prioritering som behövs i varje kristens liv.

Ekonomiråd

Folke Carlsson ekonomi@baptistkyrkan.com
Planerar och håller i församlingens ekonomiska frågor.

Drift och underhållsgrupp

Tomas Andersson tomas.andersson@baptistkyrkan.com
Ansvarar för underhåll av församlingens fastigheter och inventarier.

Gudstjänstråd

Ser till att gudstjänsterna får ett spännande och givande innehåll.
info@baptistkyrkan.com

Missionsråd (vilande)

Är en ansvars- och inspirationsgrupp för församlingens missionsengagemang.

Växa rådet

Linnéa Härlin, Maria Karlsson
Har ansvar för församlingens familjefrågor samt barn- och ungdomsverksamhet.
vaxa@baptistkyrkan.com

Webmaster

Ian Knight
Har ansvar för administration av hemsidan (ej Facebook kontot)
webmaster@baptistkyrkan.com