Diakoniråd

Ansvarar för att omsorgen om både församlingens medlemmar och andra får den prioritering som behövs i varje kristens liv.
diakoni@baptistkyrkan.com

Ekonomiråd

Folke Carlsson
Planerar och håller i församlingens ekonomiska frågor.
ekonomi@baptistkyrkan.com

Underhållsgrupp

Ansvarar för underhåll av församlingens fastigheter och inventarier.
underhall@baptistkyrkan.com

Driftsgrupp

Ansvarar för daglig drift av församlingens fastigheter.
drift@baptistkyrkan.com

Gudstjänstråd

Inger Eriksson
Ser till att gudstjänsterna får ett spännande och givande innehåll.
070 – 655 97 60
gudstjanst@baptistkyrkan.com

Missionsråd

Ewa Dackerud
Är en ansvars- och inspirationsgrupp för församlingens missionsengagemang.
mission@baptistkyrkan.com

Äldreråd

Bernt Axelsson
Har ansvar för församlingens äldrearbete.
aldre@baptistkyrkan.com

Växa rådet

Astrid Söderlund
Har ansvar för församlingens familjefrågor samt barn- och ungdomsverksamhet.
vaxa@baptistkyrkan.com

Webmaster

Ian Knight
webmaster@baptistkyrkan.com