Vill du ha hjälp genom bön?bön

Vi ber för dig och dina behov, eller din närståendes.
Gud kan hjälpa där människor inte räcker till.

Skicka ditt böneämne till be@baptistkyrkan.com 

eller SMS:a till 076 096 24 49

Vi kommer att be för ditt böneämne i gudstjänster och bönesamlingar, men nämner inga namn.
Bara förbönsansvariga ser ditt mail/SMS.