Inom församlingen finns också den lilla gruppen. Vi kallar den husgrupp. Där finns närhet och gemenskap, utrymme för samtal, studium, bön. Där kan man dela varandras vardagliga behov av omsorg och förståelse. Där ordnar man också andra aktiviteter för gemensam glädje och uppmuntran.
Ett antal sådana husgrupper finns med lite olika karaktär och sammansättning.

Är du intresserad av att dela gemenskapen i en husgrupp?
Du måste inte vara medlem i församlingen – alla är välkomna!

Kontaktperson: Robert och Maria Frosthagen info@baptistkyrkan.com

 

Män emellan. Klicka här för mer information