Kontakterna med öst började på 1970 talet då vi i församlingen uppmuntrades av Irma Janzon (medlem i församlingen) att skicka vykort till kristna fångar i Sibirien.  Adresserna fick vi från Keston College, London.

I början på 1980 talet blev situationen bland troende i Sovjetunionen mer känd och aktuell bland församlingar i Sverige. Vår församling svarade på ett upprop att få vara med och ta kontakt för att stödja och uppmuntra.

På olika vägar fick vi kontakt med en församling i Ordzhonikidze i Kaukasus, som skulle bli vår vänförsamling. KGB ordnade tyvärr så att inga brev kom fram och kontakten blev omöjlig att uppehålla.

Den första kontakten med Jaunjelgava skedde då vår församlings pastor Bengt Westh reste till Riga 1982. Där råkade han på en pastor Gunars Lagzdins, från baptistförsamlingen i Jaunjelgava. Ur detta föddes idén om att de skulle bli vår vänförsamling.

1983 åkte Folke och Karin Lindroth tillsammans med Inger Eriksson, Bengt Westh och Lars och Liz Björklund på den första resan till Riga. Där skulle vi möta representanter från församlingen i Jaunjelgava som blev vår vänförsamling. Eftersom KGB tagit de brev vi skickat visste inte pastor Gunars att vi skulle komma utan var just då vid Svarta Havet på predikoresa.

På den tiden var 95% av Sovjet förbjudet område för utlänningar och det var också förbjudet att som utlänning besöka privata hem och omöjligt att vistas utanför Riga.

Pastor Gunars Lagzdins flyttade senare till Trinity Baptist Church i Ogre, som då blev vår andra vänförsamling eftersom vi inte ville släppa kontakten med pastor Lagzdins och inte heller med församlingen i Jaunjelgava.

Dessa församlingar är fortfarande våra vänförsamlingar och vi har alltså haft kontakt med våra vänner i snart 35 år.

När Lettland blev självständigt från Sovjetunionen i augusti 1991 började vi planera för att köra hjälpsändningar till våra vänner i Öst. Den första hjälpsändningen kördes mellan Jul och Nyår 1991 av Eston Karlsson och Folke Lindroth.

På senare år har även organisationen Hope for Families, som startades och drivs av vår vänförsamling i Ogre, samt Baptistförsamlingen i Skriveri, tidigare en utpost till församlingen i Ogre, fått del av våra hjälpsändningar.

År 2016, efter 25 år av hjälpsändningar, är behoven fortfarande mycket stora, speciellt ute på landsbygden. Hittills har vi genomfört 28 resor, flera av dem med dubbla trailrar.

De första åren sorterade vi kläder mm. på olika logar och ladugårdsbackar hemma hos församlingsmedlemmar.

Sedan mitten på 1990 talet, alltså drygt 20 år, har vi hyrt en lokal som ligger centralt och bra till i Stora Mellösa för vår insamling av kläder, skor, leksaker, möbler mm. Först lokalen där distriktssköterskemottagningen låg tidigare och nu den gamla banklokalen (idag kallad “Klädbanken”)

Insamling

Sista lördagen i varje månad kl. 10:00 – 12:00 är ”klädbanken” öppen för inlämning av kläder, skor, leksaker och möbler.

Lettlandshjälpens Bankgiro: 283-5437
Swish Lettland: 1231 203 454

Kontakt

Eston Karlsson
019-445225
070-7596969
E-post: Eston Karlsson eller info@baptistkyrkan.com.

Bilder från hjälpsändningsresor:

Oktober 2016

resa på många plan

November 2015

Under 2015 gjordes 2 st.  hjälpsändningar till Lettland en i Maj , och en i Nov då jag & Anders Janson åkte.

Det var två resor som var uppskattade som alltid av våra vänner och de Tackar alla som skänker saker till oss, som vi sedan kan skeppar över, och de får del av i Ogre, Skriveri & Jaunjelgava.

Bilderna som följer är från Nov. 2015 de flesta tagna av Anders Jansson, lastningen 14/11 i Stora Mellösa och lossning lördagen 21/11 först i Ogre och( Hope for Familes), sedan till kyrkan i Ogre vår vänförsamling, vidare till Baptistförsamlingen i Skriveri och efter det till Jaunjelgava också vår vänförsamling där vi lossar det sista av lasten, tillbaka på måndag förmiddag  till Ogre igen för uppställning av trailer som är såld till ett företag i Litauen.

Hjälpsändning nov -15

Film från hjälpsändning november 2010