Män emellan

Paulus uppmanar i 1 Tim. 2:8 ”Jag vill nu att männen på varje plats ska be med heliga, lyfta händer, utan vrede och diskuterande.”

Detta är en samling för män att komma tillsammans, söka Guds ledning, lärjungabygga, dela och pröva det som man upplever man är kallad till, eller söka vad man är kallad till.

Alla har en uppgift i Guds rike, det vi ser i vår tid är att männen tappat fotfästet i den roll man har, tidens anda och alla andra intressen har tagit över Guds plats i våra liv.

Det är också en grupp över samfundsgränser, deltagande från alla de olika församlingar som finns i bygden.

Grunden är helt i harmoni med vår församlingsordning och Bibeln/Guds ord är vår grund.

Kontaktperson: Tomas Andersson tomas.andersson@baptistkyrkan.com 070-967 88 34.