Med de nya lokala restriktionerna som infördes 3 november kommer inga gudstjänster att firas fysiskt i Baptistkyrkan. Istället återgår vi till att sända andakter och gudstjänster på vår facebook-sida.


Länk till vår Facebook sida finns här
 https://www.facebook.com/BaptistkyrkanStoraMellosa/

 

 

En viktig och självklar del av församlingens verksamhet är dess gudstjänster.
Veckans viktigaste gudstjänst är söndagsgudstjänsten som regel påbörjas kl. 10.00.
Predikan, bibelläsning och bön, sång och musik är stående inslag. Ibland spelas ett kort drama upp.

Första söndagen i varje månad innefattar gudstjänsten även nattvardsfirande.
Någon gång varje månad uppmärksammas församlingens missionsarbete genom något inslag, och en gång varje kvartal präglas hela gudstjänsten av församlingens missionsengagemang.
Vissa söndagar har gudstjänsten inriktning på hela familjen, familjegudstjänst, eller har ett program kring ett särskilt ämne, temagudstjänst.

Gudstjänster kan för övrigt anordnas vilka dagar som helst under veckan – allt framgår av annonsering i Nerikes Allehandas predikoturer, annonser, denna hemsidas kalender eller på annat sätt.

Vissa av församlingens gudstjänster genomförs tillsammans med andra församlingar, i första hand med de mest näraliggande, Svenska kyrkan och Equmeniaförsamlingen i Stora Mellösa.

Klicka här för att lyssna på predikan: