En viktig och självklar del av församlingens verksamhet är dess gudstjänster.
Veckans viktigaste gudstjänst är söndagsgudstjänsten som regel påbörjas kl 10.00.
Predikan, bibelläsning och bön, sång och musik är stående inslag. Ibland spelas ett kort drama upp.

Första söndagen i varje månad innefattar gudstjänsten även nattvardsfirande.
Någon gång varje månad uppmärksammas församlingens missionsarbete genom något inslag, och en gång varje kvartal präglas hela gudstjänsten av församlingens missionsengagemang.
Vissa söndagar har gudstjänsten inriktning på hela familjen, familjegudstjänst, eller har ett program kring ett särskilt ämne, temagudstjänst.

Gudstjänster kan för övrigt anordnas vilka dagar som helst under veckan – allt framgår av annonsering i Nerikes Allehandas predikoturer, annonser, denna hemsidas kalender eller på annat sätt.

Vissa av församlingens gudstjänster genomförs tillsammans med andra församlingar, i första hand med de mest näraliggande, Svenska kyrkan och Equmeniaförsamlingen i Stora Mellösa.

Lyssna på predikan
16/6-19 Bert Ingelsten


9/6-19 Bernt Axelsson


26/5-19 Bert Ingelsten


12/5-19 Wasili Lomakin


5/5-19 Bert Ingelsten – Trädgården


28/4-19 Mats D


19/4-19 Bert Ingelsten


31/3-19 Kjell-Axel Johansson

24/3-19 Bert Ingelsten

17/3-19 Bert Ingelsten


10/3-19 Göran Janzon

24/2-19 Mats D – Det levande ordet.


17/2-19 Anna Maria Jonsson

27/1-19 Robert Frosthagen


20/1-19 Samuel Sehlin


13/1-19 Kjell Bonerfält


6/1-19, Göran Janzon

 

30/12-18, Mats D

 

23/12-18, Robert Frosthagen

 

16/12-18, Kjell Bonerfält

 

2/12-18, Samuel Sehlin

 

11/11-18, Den yttersta tiden – Mats D

 

4/11-18, Kjell Bonerfält

 

28/10-18, Kjell Bonerfält

 

20/10-18, Frimodighet – Bernt Axelsson,

 

30/9-18, Kjell-Axel Johansson

 

23/9-18, Kjell Bonerfält

 

12/8-18, Samuel Sehlin

 

13/8-17, Tacksamhet – Elaine Hagelberg

 

11/6-17, Elisabeth Bahngoura

 

21/5, Tillsammans är vi Kristi kropp – Robert Frosthagen

 

23/4 Jesus är i Centrum – Elaine Hagelberg

 

9/4 Kjell Bonerfält

 

29/1 Jesus är vårt hopp – Mats D

 

23/10, Ni är världens salt och ljus – Lina Frosthagen

 

16/10, Vad är viktigast i ditt liv? – Robert Frosthagen

 

9/10, Tacksägelsegudstjänst – Christer Hambre

 

25/9, Missionsgudstjänst med Lydia & Filip, 2 delar

Del 1

Del 2

 

9/9, Guds kärlek och vår – Robert Frosthagen

 

12/6, Guds rustning – Elaine Hagelberg

 

22/5, Han är min Kung – Mats D

 

17/4, Vi är Guds arvingar – Robert Frosthagen

 

10/4, Vi är Guds barn – Robert Frosthagen