En viktig och självklar del av församlingens verksamhet är dess gudstjänster.
Veckans viktigaste gudstjänst är söndagsgudstjänsten som regel påbörjas kl 10.00.
Predikan, bibelläsning och bön, sång och musik är stående inslag. Ibland spelas ett kort drama upp.

Första söndagen i varje månad innefattar gudstjänsten även nattvardsfirande.
Någon gång varje månad uppmärksammas församlingens missionsarbete genom något inslag, och en gång varje kvartal präglas hela gudstjänsten av församlingens missionsengagemang.
Vissa söndagar har gudstjänsten inriktning på hela familjen, familjegudstjänst, eller har ett program kring ett särskilt ämne, temagudstjänst.

Gudstjänster kan för övrigt anordnas vilka dagar som helst under veckan – allt framgår av annonsering i Nerikes Allehandas predikoturer, annonser, denna hemsidas kalender eller på annat sätt.

Vissa av församlingens gudstjänster genomförs tillsammans med andra församlingar, i första hand med de mest näraliggande, Svenska kyrkan och Equmeniaförsamlingen i Stora Mellösa.

Lyssna på predikan:
10/11-19 Bert Ingelsten


20/10-19 Bert Ingelsten


29/9-19 Mats D.


22/9-19 Johan Kohls


8/9-19 Bert Ingelsten


25/9-19 Bernt Axelsson


18/8-19 Bert Ingelsten


11/8-19 Bert Ingelsten


4/8-19 Samuel Sehlin

28/7-19 Bert Ingelsten


21/7-19 Bert Ingelsten


16/6-19 Bert Ingelsten


9/6-19 Bernt Axelsson


26/5-19 Bert Ingelsten


12/5-19 Wasili Lomakin


5/5-19 Bert Ingelsten – Trädgården


28/4-19 Mats D


19/4-19 Bert Ingelsten


31/3-19 Kjell-Axel Johansson

24/3-19 Bert Ingelsten

17/3-19 Bert Ingelsten


10/3-19 Göran Janzon

24/2-19 Mats D – Det levande ordet.


17/2-19 Anna Maria Jonsson

27/1-19 Robert Frosthagen


20/1-19 Samuel Sehlin


13/1-19 Kjell Bonerfält


6/1-19, Göran Janzon