Från den 9 augusti inbjuder vi igen till att fira gudstjänst i Baptistkyrkan. Samtidigt kommer vissa gudstjänster att sändas online. I samband med detta uppmanar vi alla att följa myndigheternas beslut och rekommendationer. Att fira gudstjänst i trygghetsläge innebär

  • Ingen handhälsning

  • Inget kyrkkaffe serveras

  • Max 50 deltagare

Vi sitter med mellanrum enligt anvisningar

 

En viktig och självklar del av församlingens verksamhet är dess gudstjänster.
Veckans viktigaste gudstjänst är söndagsgudstjänsten som regel påbörjas kl 10.00.
Predikan, bibelläsning och bön, sång och musik är stående inslag. Ibland spelas ett kort drama upp.

Första söndagen i varje månad innefattar gudstjänsten även nattvardsfirande.
Någon gång varje månad uppmärksammas församlingens missionsarbete genom något inslag, och en gång varje kvartal präglas hela gudstjänsten av församlingens missionsengagemang.
Vissa söndagar har gudstjänsten inriktning på hela familjen, familjegudstjänst, eller har ett program kring ett särskilt ämne, temagudstjänst.

Gudstjänster kan för övrigt anordnas vilka dagar som helst under veckan – allt framgår av annonsering i Nerikes Allehandas predikoturer, annonser, denna hemsidas kalender eller på annat sätt.

Vissa av församlingens gudstjänster genomförs tillsammans med andra församlingar, i första hand med de mest näraliggande, Svenska kyrkan och Equmeniaförsamlingen i Stora Mellösa.

Klicka här för att lyssna på predikan: