Söndagens gudstjänst är en viktig och central del av församlingens liv. Tillsammans möts vi för att lovsjunga, be och höra Guds ord. I vissa gudstjänster uppmärksammas vår internationella mission liksom nattvard. Barnen är ibland en del av gudstjänsten, andra gånger möts barnen till egna samlingar. Uppgifter om gudstjänsterna finns i kalendern på hemsidan.

Gudstjänster kan också genomföras tillsammans med andra församlingar i första hand med de närliggande Kvismare församling och Equmeniakyrkan i Stora Mellösa.

Klicka här för att lyssna på predikan: