Välkomna till att fira nattvardsgudstjänst som leds av Birgitta Bonerfält..

Vi kommer att få lyssna till en predikan av pastorsparet Alnemo samt sång av Görel Eriksson och Inger Eriksson.

Efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe i Parkgården.

Välkommen!