Välkomna till att fira nattvard som leds av Maria Frosthagen.

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Robert Frosthagen samt sång av Christina Olofsson.

Efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe i Parkgården.

Välkommen!