Välkommen till att fira nattvardsgudstjänst som leds av Görel Eriksson

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Caroline Löfgren samt sång av Charlotta Hambre-Knight

P.g.a. den ökade smittrisken kommer gudstjänsten också sändas online. Kyrkkaffe kommer inte att serveras.

Online sändningen.  https://www.facebook.com/BaptistkyrkanStoraMellosa/

Välkommen!