Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Inger Eriksson.

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Caroline Löfgren.

Christina Olofsson leder lovsång.

Efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe i Parkgården.

Välkommen!