Välkommen på gudstjänst i Baptistkyrkan. Erik Alnemo predikar. Vi firar nattvard tillsammans, och efter gudstjänsten är det servering i Parkgården.

Efter kyrkfikat blir det församlingsmöte i Parkgården för församlingens medlemmar.