Ekumenisk gudstjänst. Präst Gunlög Axelsson Ölund, kantor Lars Embretsen.

Svenska kyrkans gemensamma kalender