Välkommen på Getsemanestund i Baptistkyrkan. Julia Alnemo delar ordet och leder nattvardsfirandet. Varmt välkommen!