Välkommen på ekumenisk gudstjänst i Baptistkyrkan, tillsammans med Equmeniakyrkan Torsborg och Kvismare församling. Erik Alnemo predikar, och vi firar nattvard tillsammans. Välkommen!