Ge för livet – det nya namnet för Bröd till bröder – är en organisation som samlar in pengar till sociala projekt i utvecklingsländer.

Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen står bakom organisationen.

Vi i Stora Mellösa deltar i den rikstäckande insamlingskampanjen varje höst, och de medel som
samlas in går till sjukvårdsarbete i Centralafrikanska Republiken.
Totalt i Sverige samlas ca 10 milj. kr in årligen. I Stora Mellösa ger insamlingen omkring 30.000 kr
genom sparbössor, som delas ut i hemmen, brödförsäljning etc.

Kontaktpersoner i Stora Mellösa: Ruth Englund och Kjell Bonerfält eller baptistkyrkans info@baptistkyrkan.com.
Kassör: Ruth Englund och Folke Carlsson

»Besök gärna Ge för livet’s officiella hemsida!