Att vara småbarnsförälder- en kurs för föräldrar till barn 0-10 år

Att leva tillsammans med barn är utmanande oavsett om ni lever tillsammans som föräldrar till barnet, om du är ensamstående, eller om du lever tillsammans med någon som har barn.
Denna kurs är utformad för vårdnadshavare och vuxna i barns närhet att förbereda sina barn för livet. Kursen är gjord utifrån att barnet är 0-10 år men det som tas upp i kursen passar för bemötande av barn oavsett ålder.

Kursens innehåll:

– Hur kan man bygga en stark grund?
– Hur kan man möta barns behov?
– Hur kan man sätta gränser?
– Hur kan man hantera ilska?
– Hur hjälper man barnet att skapa goda relationer och göra goda val?

Genom föreläsningar, samtalsgrupper och hemövningar får du undersöka olika tips. Kursen är utformad av Nicky och Sila Lee som är författare till The Parenting Book (föräldraboken) och The Marriage Book.

När och var?

Kursen består av tio tillfällen utspridda på onsdagkvällar.
Höstens datum är: 10/10, 17/10, 14/11, 21/11, 28/11.
Resterande fem tillfällen ges under vårterminen 2019.
Kursen pågår kl 18:30-20:00. Vi träffas i Parkgården (Baptistkyrkan).
Parallellt med kursen pågår aktiviteter (Draget) för barn i åldrar 8-12 år i kyrkans övriga lokaler. Mellan kl 17:30-18:30 finns även möjlighet att köpa och äta kvällsmat för hela familjen 30 kr/person (ingår ej i kursens deltagaravgift).

Deltagaravgift: 100 kr

Då ingår 10 kurstillfällen, fika och deltagarhäfte.

Anmälan: Sker senast 1 oktober till familj@baptistkyrkan.com


Varmt välkomna önskar

Astrid Söderlund, Elaine Hagelberg, Elin Nordin

 

Kursen arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda.