Bytardagen har flyttat! Numera är det Omställning Östernärke som är huvudman för Bytardagen. För mer information – kontakta Linnéa Härlin 070-217 02 18.