Vid några av bönekvällarna denna vinter – vår blir det också bibelstudier:

 

VAD ANDEN SÄGER TILL FÖRSAMLINGARNA –

Brev till de sju församlingarna, Upp kap. 1-3

13/2                    Upp 1:1-20       Johannes om bakgrunden till hur breven

kom till (Bert Ingelsten

12/3                    Upp 2:1-17       Breven till Efesos, Smyrna och Pergamon

(Göran Janzon)

16/4                    Upp 2:18-3:6    Breven till Thyatira och Sardes

(Kjell Bonerfält)

14/5                    Upp 3:7-22       Breven till Filadelfia och Laodikeia

(Bernt Axelsson)

 

Dessutom

19/3 Detta kommer att senareläggas pga Coronasmittan) Med smak för fasta (Bert Ingelsten)