Vid några av bönekvällarna denna vinter – vår blir det också bibelstudier:

 

Brev till de sju församlingarna, Upp 1-3

13/2                    Upp 1:1-20       Johannes inledning om bakgrunden till breven

12/3                    Upp 2:1-17       Breven till Efesos, Smyrna och Pergamon

16/4                    Upp 2:18-3:6    Breven till Thyatira och Sardes

14/5                    Upp 3:7-22       Breven till Filadelfia och Laodikeia