Församlingen anordnar då och då s k alpha-kurser. Alpha är en tioveckors praktisk introduktion i kristen tro. Den är i första hand avsedd för icke kyrkvana, men kursen fungerar även för den kyrkvane som får tillfälle till att samtala om sin tro.

Det man undervisar och samtalar om är de grundläggande frågorna som har med tron att göra.
Vad handlar Bibeln om egentligen? Kan man tro på den? Vad säger den om Gud, om Jesus och om Anden? Vad är församlingen? Var kommer jag in i bilden?

Varje kurskväll inleds med att man äter tillsammans. Därefter följer ett kort föredrag om kvällens ämne. Sedan är det samtal i gruppen. Alla frågor får ställas.

Du som är intresserad, hör av dig till kontaktpersonen nedan. Vill du höra vad kursen betytt för andra, kan du få namn och adress.

Välkommen till nästa Alpha-kurs!

Kontaktperson: Bert Ingelsten pastor@baptistkyrkan.com

Alpha Sveriges hemsida

Ungdomsalfa: från åk 6 och uppåt

 

Startar 9/9-2020 kl. 18.30

Klicka här för mer information!