Alpha är en tioveckors praktisk introduktion i kristen tro. Den är i första hand avsedd för icke kyrkvana, men kursen fungerar även för den kyrkvane som får tillfälle till att samtala om sin tro.

Kursen handlar om det mest grundläggande i den kristna tron tex. Vad handlar Bibeln om egentligen? Kan man tro på den? Vad säger den om Gud, om Jesus och om Anden? Vad är församlingen? Var kommer jag in i bilden?

Varje kurskväll inleds med att man äter tillsammans. Därefter följer ett kort föredrag om kvällens ämne. Sedan är det samtal i gruppen. Alla frågor får ställas.

Välkommen till nästa Alpha-kurs!