Samtal med någon som lyssnar

 

Under olika perioder i våra liv kan det uppstå saker som är både svåra och tuffa. Det är både mänskligt och naturligt.

Meningsskiljaktigheter och kriser i relationer hör också till livet.

Men det går absolut att komma ur en situation som kan kännas hopplös.

Vi tror det vara värdefullt att få dela tankar och svårigheter med en medmänniska som har tid att lyssna och tar oss på allvar.

Tystnadsplikten är en självklarhet.

Kontakt:

Ingrid Sehlin
ingrid.sehlin@baptistkyrkan.com

VÄXA2 medium jpeg