Diakoniråd

diakoni@baptistkyrkan.com

Ekonomiråd

Folke Carlsson
ekonomi@baptistkyrkan.com

Underhållsgrupp

underhall@baptistkyrkan.com

Driftsgrupp

drift@baptistkyrkan.com

Gudstjänstråd

Inger Eriksson
070 – 655 97 60
gudstjanst@baptistkyrkan.com

Missionsråd

Ewa Dackerud
mission@baptistkyrkan.com

Äldreråd

Bernt Axelsson
aldre@baptistkyrkan.com

Familjeråd

Robert Frosthagen
familj@baptistkyrkan.com

Ungdomsförening

Elaine Hagelberg
ung@baptistkyrkan.com

Webbgrupp

Ian Knight
Simon Pieters,
Mathilda Pieters
Kjell Sternberg
Bernt Eriksson
Robert Frosthagen

webmaster@baptistkyrkan.com