Samling på uteplatsen vid Baptistkyrkan.

Draget välkomnar anmälda barn i åk 2 till 6, (max 20 st.) under februari och mars.

Våren blir det nya aktiviteter! Allt kommer vara utomhus.
Barnen behöver ha rejäla kläder, ingen vill frysa.