Välkommen på sommarandakt i Hästhagen.Ta med fikakorg och något att sitta på. Vid regn sker samlingen i Parkgården.