Scouterna träffas i Hästhagen (mot Katrinelund).
Samling kl. 18.30 i Hästhagen. Ta med hjälm och vattenflaska!

Under veckorna i Hästhagen är du hjärtligt välkommen till Bittinge Gård och
Astrid & Sven Söderlunds uterum för en kopp kaffe/the och umgänge under tiden barnen är på Scouter.