Scouterna träffas i Hästhagen (mot Katrinelund).

Samling kl. 18.00 i Hästhagen. Ta med hjälm och vattenflaska!