Gemensam gudstjänst med Equmeniaförsamlingen i Ekumeniakyrkan, Torsborg

Kyrkkaffe