Välkommen till att fira nattvardsgudstjänst som leds av Erik Alnemo.

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Julia Alnemo samt sång av Erik Alnemo.

Efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe i Parkgården.

Välkommen!