Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Ingrid Sehlin.

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Samuel Sehlin samt sång av Elin och Mattias Nordin.

Efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe i Parkgården.