Välkommen till att fira en Nattvardsgudstjänst som leds av Bernt Eriksson.

Vi får lyssna till predikan av Bert Ingelsten.

Online sändningen. https://www.facebook.com/BaptistkyrkanStoraMellosa/

Välkommen!