Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Albin Stageklint.
Vi kommer att få lyssna till en predikan av Bert Ingelsten som utifrån
kap 3 i Klagovisorna talar om ett nytt landskap för tron att upptäcka,
samt sång av Elin och Mattias Nordin.
Efter Gudstjänsten serveras det Kyrkkaffe i Parkgården.
Välkommen!