Välkommen till att fira nattvard, gudstjänsten som leds av Folke Carlsson.
Vi kommer att få lyssna till en predikan av Bert Ingelsten samt sång av Elin och Mattias Nordin.
Efter Gudstjänsten serveras det Kyrkkaffe i Parkgården.
Välkommen!