Välkommen till att fira Nattvardsgudstjänst på pingstdagen!

Gudstjänsten som leds av Birgit Stageklint.

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Bernt Axelsson samt sång av Charlotta Hambre-Knight.

Efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe i Parkgården.

Välkommen!