Välkommen till en möteshelg där vi får besök av Torbjörn Aronson och Claes-Göran Bergstrand som undervisar och predikar.

Lör 6/4 talar de vid två samlingar under lördag eftermiddag, i Baptistkyrkan St Mellösa.

kl 15-16,30 med temat ”Biblisk eskatologi – grunderna” och kl 17-18,30 ”Israels folk i Guds frälsningsplan”. Mackfika mellan samlingarna. Efter den andra samlingen finns tid för frågor och gemensam bön.

Sön 7/4 medverkar de i gudstjänsten. Predikar utgår från ”Frälsningen kommer från judarna” (Joh. 4:21-24) och därtill en avslutande appell med rubriken ”Den yttersta tiden”.

Varmt välkommen!

Samlingen sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

(OBS, ändrat datum från HT23 till VT24)