Välkommen på en stunds morgonbön. Efter bönen finns möjlighet att dricka förmiddagskaffe.