Välkommen på gudstjänst i Baptistkyrkan. Vi får besök av Mats och Ewa från Thailand. Vi gör också en insamling till Byggfonden, och efter gudstjänsten är det servering i Parkgården.