Välkommen till en lovsångskväll, ett tillfälle att stanna upp inför Gud i tillbedjan. Under kvällen finns det möjlighet att få ta emot förbön.

Lovsångskvällarna görs av Baptistkyrkan och Pingstkyrkan i Odensbacken gemensamt.

Lovsångskväll