Välkommen på långfredagsgudstjänst i Baptistkyrkan, som vi firar tillsammans med Equmeniakyrkan i Torsborg. Erik Alnemo predikar.
OBS, inget kyrkfika efter den här gudstjänsten.