Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Kjell Bonerfält . I gudstjänsterna med undervisningsfokus utgår vi från något av de kristna ”stororden”. Denna söndag är ordet KÄRLEK (1Joh 4:7-21).

Vi kommer att få lyssna till en predikan av Bert Ingelsten. Insamling till byggfonden.

P.g.a. den ökade smittrisken kommer gudstjänsten också sändas online. Kyrkkaffe kommer inte att serveras.

Online sändningen.  https://www.facebook.com/BaptistkyrkanStoraMellosa/

Välkommen!