Välkommen till att fira gudstjänst med dop som leds av Birgitta Bonerfält.

Vi kommer att få lyssna till en predikan (Luk 15 ”Det här ska firas”) av Bert Ingelsten samt sång av Elin och Mattias Nordin.

Gudstjänsten följs av kyrkkaffe och församlingsmöte.

Välkommen!