Bernt Axelsson leder nattvarden

Birgitta Bonerfält leder gudstjänsten

Isak Ronestjärna sjunger

Kyrkkaffe