Välkommen på gudstjänst i Baptistkyrkan. Julia Alnemo predikar. Vi gör en insamling till Byggfonden, och efter gudstjänsten är det servering för alla i Parkgården. Efteråt är det församlingsmöte för församlingens medlemmar.