Ekumenisk gudstjänst i Baptistkyrkan. Bert Ingelsten, Charlotta Hambre-Knight.

Denna söndag firar vi gudstjänst med nattvard även om vi inte möts fysiskt. Nattvarden är vårt djupaste uttryck för gemenskap i Kristus och att fira nattvard digitalt, på olika platser skilda från varandra strider mot den djupaste innebörden, men är den möjlighet som ges nu. Kanske kan den på så sätt också bli ett uttryck för brustenheten och ofullkomligheten i världen; detta är inte vad vi vill men vad som är möjligt.

Det är självklart frivilligt att delta i nattvardsstunden. Vi kan göra det till en stund av bön och tacksägelse även om vi av olika skäl inte vill delta i nattvarden.  Kristus är alltid nära oss!

Ni som deltar tar fram bröd att bryta och vin som kan ersättas av saft eller druvjuice. Är ni flera så ge till varann för att gestalta att frälsningen är något vi tar emot som gåva. Bekänn ”Kristi kropp för mig utgiven/Kristi blod för mig utgjutet” när gåvorna tas emot.