Välkommen på gudstjänst i Baptistkyrkan. Bernt Axelsson predikar. Vi gör en insamling till Byggfonden, och efter gudstjänsten är det kyrkfika för alla i Parkgården.

I gudstjänsten får vi också sända ut familjen Frosthagen för församlingstjänst.