Välkommen till att fira gudstjänst som leds av Sven Söderlund

Vi kommer att få lyssna till predikan av Bert Ingelsten (bibeltext Luk 24: 36-43)  samt sång av Charlotta Hambre-Knight.

Efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe i Parkgården.

Välkommen!

Online sändningen. https://www.facebook.com/BaptistkyrkanStoraMellosa/