Välkommen på gudstjänst i Baptistkyrkan. Julia Alnemo predikar, Söndagsklubben möts, vi får gör en insamling till Byggfonden, och efter gudstjänsten är det kyrkfika för alla i Parkgården.